Điện thoại: 0938 025 888

Giờ làm việc: 08:00 -17:00

Khu phức hợp BIDC tại Campuchia

Chủ đầu tư: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC)
Địa điểm: quận Neamchey, Phnompenh
  • Tổng diện tích khu đất: 20.622 m2
  • Tổng diện tích sàn: 8.100 m2 Tiến độ thi công: hoàn thành 30/03/2016
  • Hạng mục: thi công xây dựng hồ Koi và cung cấp cây xanh

 

 

 

 

 

 

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

CHAT VỚI HOA CỦA ĐẤT