Điện thoại: 0938 025 888

Giờ làm việc: 08:00 -17:00

Khu Văn Phòng Công Ty - Mr. Bảo - Cẩn Thơ

Chủ đầu tư: Mr. Bảo

Địa điểm: TP. Cần Thơ

Thiết kế và thi công: Hoa của Đất

Hình ảnh Thiết kế

Hình ảnh thực tế thi công

Hoàn thiện thi công sau 3 ngày - Đêm 29 Tết

 

 

Hình ảnh sau 2 tháng thi công

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

CHAT VỚI HOA CỦA ĐẤT