Điện thoại: 0938 025 888

Giờ làm việc: 08:00 -17:00

Ca Sĩ Cao Thái Sơn

Chủ đâu tư: Ca sĩ Cao Thái Sơn 

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh 

Thiết kế và thi công: Hoa của Đất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÌNH ẢNH SAU THI CÔNG

 

 

NHỮNG VIÊN ĐÁ ĐƯỢC GIA CHỦ CHỌN LỰA TỈ MỈ VÀ CHAU CHUỐT

 

ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỘT SẢN PHẨM ĐẸP KHÔNG HỀ DỄ DÀNG - ĐÓ LÀ CẢ MỘT QUA TRÌNH CỐNG HIẾN CỦA MỘT ĐỘI NGŨ

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

CHAT VỚI HOA CỦA ĐẤT